Donatie muurschildering

Zaandam 19-04-2021

Beste gemeenschap,
Zoals jullie in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen is het plan om de Anton de Kom brug en de tunnel onder de brug op te knappen. Om het plan te kunnen uitvoeren is er nog een bedrag van minimaal €500 nodig.

Graag vragen wij om uw hulp zodat we dit samen als gemeenschap voor elkaar kunnen krijgen. Alvast uw dank hiervoor.
U kunt uw donatie voor de muurschildering voor de Anton de Kom brug overmaken op bankrekening NL61 INGB 0000357143 ten name van STG Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland (o.v.v. Anton de Kom brug).

Hartelijk dank namens:
Kunstenaars Sjors Knol en Olivier Rijcken,
Klankbord groep Zaanstedelingen van Surinaamse
Afkomst en STG comité 30 juni/1juli Zaanstreek.